Algemene huurvoorwaarden borstkolf en weegschaal

 • Huurder is verplicht zich te legitimeren aan Baby & Borstvoeding als daarom gevraagd wordt.
 • Zonder deugdelijke legitimatie worden geen artikelen verhuurd.
 • Het gehuurde artikel blijft te allen tijde eigendom van Baby & Borstvoeding.
 • Voor gebruik dient de gebruiksaanwijzing te worden gelezen, zodat huurder weet hoe het artikel te gebruiken.
 • Baby & Borstvoeding is niet aansprakelijk bij onjuist gebruikt van het artikel.
 • De gehuurde artikelen dienen schoongemaakt retour gebracht te worden. Zo nodig kunnen € 5,- schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.
 • Als het artikel beschadigd raakt door een oorzaak die aan huurder is toe te rekenen (niet als gevolg van slijtage door normaal gebruik) of schade ontstaat als gevolg van brand, verlies of diefstal, zijn de kosten voor reparatie of vervanging voor rekening van huurder. Tenzij door middel van aantekening daarvan door Baby & Borstvoeding op het verhuurformulier anders blijkt, heeft huurder het product in onbeschadigde en deugdelijke staat ontvangen.
 • Betaling geschied middels factuur per mail.
 • Na afloop van de huur ontvangt de cliënt een factuur.
 • Alvorens deze ingediend wordt bij de zorgverzekeraar dient deze factuur eerst betaald te worden
 • De betalingstermijn voor particulieren is 2 weken.
 • Indien het openstaande bedrag niet op tijd betaald is, volgt een herinnering per mail, post en/of sms.
 • Indien dan nog niet wordt betaald, volgt een aanmaning per mail, post en/of sms.
 • Indien betaling van deze aanmaning niet per ommegaande voldaan is, wordt een incassobureau ingeschakeld.
 • Is betaling van de factuur een probleem, dan wordt het zeer op prijs gesteld om daarover zo snel mogelijk contact op te nemen met Baby & Borstvoeding.
 • Betalingen worden gedaan op rekeningnummer NL06 RABO0147863546 onder vermelding van factuurnummer.
 • Eventuele incasso- en andere kosten van rechtsbijstand met betrekking tot het niet nakomen van de verplichtingen ter zake van de factuur komen voor rekening van de huurder.
 • Bij het niet terug brengen van het artikel wordt bij de borstkolf € 1000,-, bij de weegschaal € 100,- in rekening gebracht.
 • Indien huurder tijdens de huurperiode verhuist, is deze verplicht het nieuwe adres door te geven.
 • Alleen na contact via telefoon, mail en op afspraak met Baby & Borstvoeding kan het artikel retour worden gebracht.
 • De huurprijs gaat in op de dag van verstrekking en eindigt op de dag van terugbezorging.
 • Wij rekenen bij het huren van een artikel eenmalig € 5,- administratiekosten.